Arrel de la web > Qui Som > Organigrama

Organigrama

dissabte 1 d'agost de 2015

Els afiliats i afiliades i les persones simpatitzants es podran organitzar en agrupacions territorials, grups sectorials o centres d’interès, segons siguin les seves inquietuds o preferències.

IniciativaVerds-EQUO es dota dels següents òrgans:
- Congrés
Representa el conjunt de persones afiliades i simpatitzants. El Congrés és l’òrgan suprem de l’organització. Les seves funcions són, entre d’altres: fixar els principis polítics, els programes i prioritats de feina de l’organització; i elecció dels membres de la resta dòrgans.

- Assemblea
Màxim òrgan entre Congressos i representa el conjunt de persones afiliades i simpatitzants.

- Executiva
Òrgan executiu de les estratègies i propostes marcades per la resta d’òrgans. L’executiva constitueix l’òrgan de coordinació d’IniciativaVerds-EQUO entre els intervals de reunions del consell. Assumeix les següents funcions:
- Coordinar i aprovar les propostes d’actuació dels seus membres i exercir la resta de competències que marquen els seus estatuts.
- Els/les membres de l’Executiva són els òrgans encarregats d’executar les directrius, actuacions i funcionament del partit en les àrees que li són assignades

L’executiva es reuneix amb una periodicitat mínima mensual en reunions obertes a tota la militància. Composició actual:

 1. Coordinació
  Neus Truyol
  Biel Frontera
 2. Resta de membres de l’executiva
  Alex Charles
  Apol·lonia Mirallles
  Teresa Caimari
  Carles Gonyalons
  Lourdes Martin
  Ignasi Gàlvez
  Bel Nora
  Joan Goizard
  Natalia Castaño
  Pau de Vilches
  Josep Mª Rigo
  Pep Florit
  Magdalena Obrador
  Tomeu Tugores (Responsable de Finances)
  Toni Servera (Responsable de Xarxa/Organització)
  Jaume Rivera
  Maria Ramos

- Comissió d’Arbitratge
La Comissió d’Arbitratge té com a funció la resolució dels conflictes interns que siguin sotmesos a la seva consideració per part de l’Executiva, o de les Assemblees locals i la resolució dels recursos interposats.
Lila Thomas
Salvador Colomer
Francisco Jose Castillo

- Mesa Federal EQUO
Teresa Caimari
Alex Charles